Mainostaminen radiossa

Radio on television ohella Suomen kattavin media. Sen avulla tavoittaa miljoonia ihmisiä viikossa. Radio onkin siis oiva väline mainostaa. Kaupallisen radion avulla mainostaja pystyy toteuttamaan niin alueellisia kuin valtakunnallisia kampanjoita, joiden yleisö on kohdennettu. Yhden vuorokauden aikana kaupallisen radion kautta pystyy tavoittamaan jopa 50 % Suomen väestöstä. Näin mainostaja saa oman kampanjansa mahdollisimman monen kuuluviin. Radiomainonta siis todella tavoittaa kuulijansa päivittäin.

Suomalaiset kuuntelevat radiota

Suomalaiset kuuntelevat radiotaSuomalaisten on tutkittu kuuntelevan radiota keskimäärin kolme tuntia päivässä. Tänä aikana mainostaja pystyy kohdentamaan kampanjansa esimerkiksi siten, että mainos soitetaan radiossa kerran tunnissa. Radion käyttäminen mainoskanavana on siis varsin perusteltua, sillä radion avulla tavoitetaan enemmän ihmisiä kuin minkään muun kanavan kautta. radion mainosaika, hinta ja ajankohta vaihtelevat kanavittain. Mikäli haluaa saada mainoksensa kuuluviin mahdollisimman monelle, kannattaa hyödyntää suosituimpia radiokanavia, kuten Radio Suomipop -kanavaa.

Muita suosittuja kanavia suomalaisten keskuudessa ovat Radio Nova, Radio Rock, Radio Aalto ja YleX. Suosituilla kanavilla mainosaika maksaa enemmän kuin pienemmillä kanavilla. Mainostajan onkin hyvä miettiä kampanjansa budjettia ja sitä, onko suuremmasta kuulijamäärästä valmis maksamaan enemmän. Pienet ja alueelliset kampanjat on parempi hoitaa alueellisten radioiden kautta. Tällöin niille saadaan kohdennettu yleisö, jolloin on suurempi mahdollisuus, että kuulijat päätyvät ostamaan tuotteen tai palvelun.

Radiomainos voi olla luova

Radiomainos voi olla melkein mitä tahansa. Se voi olla joko asiallinen ja kertoa palvelusta tai tuotteesta yksinkertaisesti. Radiomainos voi myös olla luova ja siinä voidaan käyttää esimerkiksi musiikkia tai erilaisia ääniä. Näin kuulijan huomio saadaan kiinnitettyä entistäkin paremmin. Hyvä mainos on yleensä kohtalaisen lyhyt, jotta kuulija ei ehdi pitkästymään. Radiossa mainostaminen myös maksaa kohtalaisen paljon, joten mainokset on hyvä pitää kohtuullisen pituisina.

Radiomainoksen hintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Ensin tulee miettiä, minkä pituisen mainoksen haluaa tehdä ja kuinka monta kertaa sitä soitetaan esimerkiksi tunnin tai päivän aikana. Sen lisäksi voi sopia mainoskampanjan kestosta. Yleensä kesto on yli viikon, mutta lyhyemmissä kampanjoissa kestosta voi sopia erikseen. On myös tärkeää miettiä, millä radiokanavalla haluaa mainostaa. Tähän vaikuttaa mainoksen kohderyhmä, joka voi olla tietty alue tai sitten pelkästään naiset tai miehet.

Click here to add a comment

Leave a comment: