Onnistunut brändäys

Nykypäivänä mielikuvat ovat tärkeä osa markkinointia. Yrityksen maine ja arvot vaikuttavat asiakkaiden ostopäätökseen. On myös tutkittu, että etenkin nuoremmat ikäluokat pitävät tärkeänä sitä, että heidän käyttämänsä yritykset jakavat myös heille itselleen tärkeät arvot. Yritys viestii näistä arvoistaan ja omasta toiminnastaan luomallaan brändillä. Kun yritys on onnistunut luomaan toiminnastaan tietynlaisen mielikuvan ja kun se on onnistuneesti kommunikoinut arvoistaan potentiaalisten asiakkaiden kanssa, on se onnistunut rakentamaan vahvan brändin. Brändin rakentaminen edellyttää muutakin kuin yrityksen arvojen jakamista sen omalla nettisivulla. Yrityksen on myös elettävä arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Jos yritys haluaa brändäytyä esimerkiksi reiluna työnantajana, jonka onnistuu palkata alan parhaat työntekijät, on yrityksen myös oikeasti kohdeltava työntekijöitään hyvin.

Brändi auttaa erottumaan joukosta

Toimipa yritys sitten millä tahansa alalla, markkinoilla on usein kova kilpailu. Brändin rakentaminen ja taidokas brändäys ovatkin yritykselle hyviä keinoja erottautua kilpailijoistaan. Vaikka yrityksen tuotteet eivät olisi millään tavalla erilaisia kuin kilpailijalla, vahva brändi saattaa saada aikaan sen, että asiakas ostaa hyvin brändätyn yrityksen tuotteen, vaikka hinta olisikin kovempi kuin tuntemattomamman yrityksen tuotteella. Hyvä esimerkki vahvasta brändistä on Coca-Cola. Erilaisia kolajuomia on markkinoilla runsaasti, mutta Coca-Cola on silti ykkönen. Se on onnistuneen brändäyksen tulosta. Yritys on onnistunut brändäämään itsensä fiilispohjalta elävien nuorten juomaksi. Jokainen, joka haluaa samaistua tähän joukkoon, ostaa Coca-Colaa muiden kolajuomien sijaan. Vastaavia esimerkkejä löytyy markkinoilta pilvin pimein.

Brändiä ei aina rakenneta kuluttajia varten. Toisinaan yritykselle on tärkeää saada palkattua osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Tällöin sen on panostettava työntekijöihinsä ja brändäydyttävä juuri alan parhaana työnantajana. Toki tässäkin on usein taustalla liiketoiminnallinen tavoite. Jos osaajista on alalla pulaa, hyvät työntekijät saattavat olla ratkaisevassa asemassa, mitä tulee yrityksen menestykseen. Joskus yritys ei brändää omaa tuotetta mielikuvien avulla, vaan haluaa itse brändäytyä esimerkiksi tietyn arvon kannattajaksi. Tällaisia arvoja voivat olla esimerkiksi tasa-arvo, ekologisuus tai vaikkapa eläinkokeettomuus. Esimerkiksi The Body Shop on onnistunut tekemään eläinkokeettomasta kosmetiikastaan brändin, jonka vuoksi monet eläinkokeiden vastustajat ovat päätyneet ostamaan yrityksen tuotteita. Näin se erottuu edukseen muista kosmetiikkamerkeistä.

Miten onnistunut brändi rakennetaan?

Kun yrityksessä on ymmärretty vahvan brändin arvo, on aika miettiä, miten sellaisen saisi rakennettua. Kaikki lähtee ensinnäkin käytännöistä. Yrityksen on elettävä omien arvojensa mukaan. Yrityksen onkin luotava työntekijöidensä keskuudessa tiettyjä käytäntöjä, jotka tukevat brändiä. Esimerkiksi ekologisuuteen sitoutunut yritys voi siirtyä käyttämään ainoastaan uusiutuvista energialähteistä saatavaa energiaa. Se voi myös aloittaa jätteidensä lajittelun tai pyrkiä tuotantoon, josta ei synny lainkaan jätettä. Kun käytännöt on saatu kuntoon, ne täytyy onnistuneesti tuoda yleisön ja kuluttajien tietoisuuteen. Avainasemassa on silloin korkeatasoinen viestintä. Yritys voi ensinnäkin kertoa näistä arvoistaan ja käytännöistään medialle esimerkiksi lehdistötiedotteiden tai tilaisuuksien avulla. Tieto toimintatavoista kannattaa laittaa tietysti myös yrityksen omille nettisivuille, josta asiakkaat löytävät sen helposti.

Sosiaalinen media ja esimerkiksi blogit ovat nekin hyviä keinoja rakentaa brändiä. Yrityksen kannattaa jakaa omilla sometileillään säännöllisesti omiin arvoihinsa liittyvää sisältöä. Esimerkiksi videot hyväntekeväisyyskampanjasta, johon yrityksen työntekijät ovat osallistuneet, viestivät siitä, että yritys haluaa kantaa oman osuutensa yhteiskuntavastuusta. Jos tavoitteena on viestiä tehokkaasti työilmapiiristään, kannattaa antaa työntekijöiden itse kertoa somessa tai yrityksen blogissa omasta työstään. Vaikka sosiaalinen media ja esimerkiksi bloggaaminen saattavatkin kuulostaa helpolta tavalta vahvan brändin rakentamiseen, kannattaa muistaa, että vahva brändi rakentuu ajan kanssa. Kärsivällisyys ja kova työ siis palkitaan. Kannattaa muistaa myös se, että vaivalla rakennettu brändi on helppo romuttaa, jos yritys epäonnistuu omien arvojensa noudattamisessa. Huipputyönantajana tunnettu brändi romuttuu herkästi, jos firman sisältä paljastuu työehtojen rikkomisia.

Click here to add a comment

Leave a comment: